ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (νόμιμα εκπροσωπούμενο από το, Δήμαρχο Παν. Κατσίβελα) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ)
 Κυπαρισσία
5/12/2017
ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2016-2017 (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ)
Μέσα στο μήνα Οκτώβριο μας ταχυδρομήθηκαν, αποσπάσματα των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων 2016-2017, με τα οποία μας έχετε χρεώσει για τέλη φωτισμού και καθαριότητας, όσον αφορά χώρους των ιδιοκτησιών μας, που δεν χρεώνονται με τα τέλη αυτά μέσω της ΔΕΗ, για κάθε έτος ποσά πολύ μεγαλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα πληρώναμε για τα τέλη αυτά. Στα εν λόγω έγγραφα δε δεν υπάρχει καμιά πληροφορία, ούτε επεξήγηση, ως όφειλε, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ποσών αυτών. Όταν ζητήσαμε εξηγήσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους, γενικά κι αόριστα μας απάντησαν, ότι απλά τα τέλη αυξήθηκαν!! και μας παρότρυναν να ζητήσουμε βεβαίωση από τη ΔΕΗ, ότι οι χώροι αυτοί δεν ηλεκτροδοτούνται ή βεβαίωση από μηχανικό, ότι είναι ημιτελείς, όπως αναφέρει άλλωστε και το συνοδευτικό έγγραφο, που έστειλε η υπηρεσία σας. Ωστόσο, οι βεβαιώσεις της ΔΕΗ, δεν μπορούν παρά να αναφέρουν, ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία που αυτή έχει, δηλαδή η ΔΕΗ βεβαιώνει για ό,τι ηλεκτροδοτεί κι όχι για ό,τι δεν ηλεκτροδοτεί, όπως παραπλανητικά ζητάτε εσείς. Πολλοί δε από τους χώρους αυτούς δεν μπορούν να πάρουν βεβαίωση μηχανικού περί ημιτελούς. Μετά από αρκετές προσπάθειες να πάρουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς πρέπει να ενεργήσουμε με κόστος για μας, όσον αφορά το χρόνο μας και τις υποχρεώσεις μας και αφού το ζητήσαμε επιμόνως, προμηθευτήκαμε από την υπηρεσία σας αντίγραφα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίστηκαν τα πιο πάνω ποσά. Αν και, όπως αναφέρεται στην με αριθμό 363/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «…πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να ενισχύσει τον καθαρώς ανταποδοτικό χαρακτήρα και να κατανείμει με δικαιότερο τρόπο τη συμμετοχή των δημοτών στη διαμόρφωση των εσόδων…», στη πράξη μάλλον το αντίθετο γίνεται. Δεν εξηγούνται διαφορετικά τα παρακάτω: α) ότι χρεώνονται οι βοηθητικοί χώροι και τα υπόγεια των κατοικιών μας, όσο χρεώνονται και οι χώροι γραφείων, καταστημάτων και άλλου είδους επαγγελματικής χρήσης, αφού παράνομα και καταχρηστικά έχουν ενταχθεί στην κατηγορία αυτή με τον χαρακτηρισμό «κ.λ.π.» β) ότι, αν και ο νόμος δίνει στο δημοτικό συμβούλιο τη δυνατότητα να προσδιορίσει περισσότερους συντελεστές, κρίθηκε σκόπιμο, επειδή ισοσκέλιζε ευκολότερα τους ισολογισμούς σας, να οριστούν στους καταλόγους μόνο δύο συντελεστές και εντελώς αυθαίρετα να μπουν στην ίδια κατηγορία βοηθητικοί χώροι κατοικιών και επαγγελματικοί χώροι, γ) ότι αιφνιδιαστικά στάλθηκαν τα αποσπάσματα με τα διογκωμένα ποσά για δύο χρονιές μαζί, με μικρό περιθώριο αντίδρασης για τους λήπτες δημότες, δεδομένου ότι με τον τρόπο αποστολής τους δεν κατέστη σαφές το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής και χωρίς καμιά περεταίρω εξήγηση, δ) ότι παραπλανητικά και δήθεν συμβουλευτικά κατευθύνονταν, όσοι ρωτούσαν, να πάρουν βεβαιώσεις από τη ΔΕΗ, οι οποίες ήταν εξ αρχής γνωστό, ότι δεν θα γίνονταν δεκτές από την υπηρεσίας σας, «λόγω πλημμελούς διατύπωσης», ε) ότι παρά την υποχρέωση της ίσης και δίκαιας αντιμετώπισης όλων των δημοτών, μόνο από την δημοτική κοινότητα Κυπαρισσίας ζητήθηκαν τα ανωτέρω ποσά, στ) ότι με τη συγκάλυψη τη επίκλησης παλιών αποφάσεων του ΣτΕ, προκλητικά επισημαίνεται, στην ανωτέρω απόφαση ότι «…παρά τον ανταποδοτικό χαρακτήρα τους, τα πιο πάνω τέλη καταβάλλονται από τους δημότες, ακόμα κι αν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν παρέχονται ή παρέχονται πλημμελώς …», ώστε να τεθούν προ τετελεσμένου οι δημότες, ότι πρέπει έτσι κι αλλιώς να πληρώνουν για υπηρεσίες που, κατά κοινή ομολογία παρέχονται πλημμελώς. Επειδή η τακτική αυτή και η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι παράνομη, καταχρηστική κι εμπαίζει τους δημότες ζητούμε: α) Την αναπροσαρμογή και την ορθή εφαρμογή της σχετικής απόφασης ως προς το ποσοστό χρέωσης τελών φωτισμού και καθαριότητας στους βοηθητικούς χώρους κατοικιών, τουλάχιστο την χρέωσή τους με την τιμή των κατοικιών, την παράταση της βεβαίωσης των ανωτέρω υπέρογκων χρεώσεων και την δυνατότητα καταβολής τους σε δόσεις. β) Εντιμότητα κι υπευθυνότητα γενικότερα από την δημοτική αρχή, αλλά και ιδιαίτερα ως προς τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του δήμου, που άπτονται της καθημερινότητας και της διαβίωσης των δημοτών. γ) Έλεγχο κι επιστασία στα όργανα που επιφορτίζονται με την εκτέλεσή των αποφάσεων αυτών, ώστε να μην βρίσκονται οι προϊστάμενοι προ εκπλήξεως, όπως συχνά ισχυρίζονται, για ενέργειες των υφιστάμενών τους. δ) Σεβασμό προς όλους τους δημότες και ίσο και δίκαιο καταμερισμό των οικονομικών και γενικότερων υποχρεώσεων προς αυτούς. ε) Να τεθούν προς συζήτηση τα ανωτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερωθούμε, προκειμένου να παραβρεθούμε στη συζήτηση. Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματός μας μένουμε σε αναμονή των ενεργειών σας με την πεποίθηση, ότι θα πράξετε το αυτονόητο, ως υπηρεσία και άτομα, χρέος των οποίων είναι να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον και τη προστασία όλων ανεξαιρέτως των δημοτών, που αποτελούν το δήμο τον οποίο υπηρετούν.
Με Απόφαση των Ιερέων της Πόλεως των Φιλιατρών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Φιλιατρών παύει η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων  εντός των υδάτων της θάλασσας, με εναλλαγή ανά έτος, στους οικισμούς Αγρίλη, Λιμενάρι και Αγία Κυριακή, όπως τα τελευταία χρόνια  συνηθιζόταν με την ακόλουθη αιτιολόγηση :
«πρώτον  διότι η πόλις δεν είναι παραθαλάσσια, δεύτερον η διπλή κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού θεωρείται πλεονασμός, τρίτον διότι η κατάδυσις του Σταυρού εις την θάλασσαν απετέλεσε καινοτομία των τελευταίων ετών και όχι έθιμον και τέλος διότι τα πάντα ευσχημόνως και κατά την τάξιν θα πρέπει να επιτελούνται».
Η Απόφαση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνο το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, το οποίο εξέφρασε τις αντιρρήσεις του σε Συνεδρίαση του στις 24/11/2017, με τη λήψη της 54/2017 Αποφάσεως.
Απόσπασμα της Αποφάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φιλιατρών αναφέρει:
«Η Απόφαση αυτή δεν είναι σύμφωνη με την επιθυμία των πολιτών μας, οι οποίοι χαίρονται τον Αγιασμό των υδάτων της θαλάσσης και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και στα τρία επίνεια της πόλης των Φιλιατρών, που έχουν μονίμους κατοίκους.
Οι κάτοικοι αυτοί έρχονται για εκκλησιασμό στα Φιλιατρά και είναι γι αυτούς μεγάλη τιμή η υποδοχή και κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Συγχρόνως πολλοί είναι οι επισκέπτες που παρακολουθούν ευλαβικά την  τελετή.
Τα έθιμα καθιερώνονται με την επαναλαμβανόμενη τήρησή τους στο χρόνο και την αποδοχή τους στον κόσμο.
Τούτο λοιπόν συμβαίνει στους τρεις μεγάλους παραθαλάσσιους οικισμούς των Φιλιατρών – Αγρίλη, Αγία Κυριακή, Λιμενάρι – τα τελευταία χρόνια με μεγάλη αποδοχή όχι μόνο από τους κατοίκους, αλλά και από τους πολίτες των Φιλιατρών και της ευρύτερης περιοχής.»
Τέλος το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας καλεί  το  Συμβούλιο των Ιερέων της Πόλεως μας να επανεξετάσει το θέμα και να μην αλλάξει ότι έστω αποτελεί καινοτομία των τελευταίων χρόνων, μιας που τείνει να γίνει έθιμο με αφοσίωση και ευλάβεια από το λαό.
Η Απόφαση  αυτή απεστάλη στο Συμβούλιο των Ιερέων των Φιλιατρών και κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ.
Δείτε τι δηλώνουν οι Δήμαρχοι της Μεσσηνίας:
Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης 

Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης

Δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας

Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιάννης Μαραμπέας

Δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος
Το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό θέατρο σε συνεργασία με την κυρία Ρόζα Προδρόμου (ηθοποιός/περφόρμερ, δασκάλα και κινησιολόγος, με συνεργασίες όπως το Εθνικό Θέατρο, Κ. Ρήγος, Γ. Σαχίνης κα.) διοργανώνει την Τρίτη 12/12 κ την Τετάρτη 13/12 κ ώρες 17:00-21:00 διήμερο σεμινάριο σωματικού θεάτρου, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων. Σας περιμένουμε για να επιχειρήσουμε να απελευθερώσουμε τη σωματική και φωνητική έκφραση, με άξονες την ελαφρότητα του παιχνιδιού, το άνοιγμα των αισθήσεων, την οργανική κίνηση και τη δράση – αντίδραση σε παρόντα χρόνο. Απευθύνεται σε ερασιτέχνες ηθοποιούς και μη, χορευτές, δασκάλους και σε όσους θέλουν να ερευνήσουν και να απελευθερώσουν τη σωματική και φωνητική σκηνική έκφραση Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 6973382438 (Νάνσυ Μαγγανά ), έως την Κυριακή 10/12. Σας περιμένουμε…
Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι μια από τις καλύτερες εποχές για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματά μας. Είναι η πιο λαμπρή γιορτή με την μεγαλύτερη εμπορική κίνηση της χρονιάς.
Είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την εικόνα της αγοράς και της πόλης μας, δίνοντάς της μια χριστουγεννιάτικη εορταστική λάμψη. Πρέπει τα καταστήματά μας να μυρίσουν Χριστούγεννα, να αλλάξει η διάθεση μας και να περιμένουμε με αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα τη «μαγεία των Χριστουγέννων». Δεν είναι ανάγκη να ξοδέψουμε πολλά χρήματα, χρειάζεται μεράκι, φαντασία και δημιουργική διάθεση. Κάνοντας μια βόλτα στις ομορφιές του τόπου μας, αλλά χρησιμοποιώντας και την φαντασία μας, θα βρούμε πολλές ιδέες και υλικά που μετατρέπονται εύκολα σε χριστουγεννιάτικα στολίδια, για να διακοσμήσουμε τους χώρους που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου συνεργάζεται στενά με τον Δήμο μας, όλους τους Συλλόγους, τα Σχολεία και τους Φορείς της πόλης με στόχο η πόλη μας να είναι πιο λαμπερή και γιορτινή, και να ξεπεράσει ακόμα και την περσινή επιτυχία, που ομολογουμένως ήταν μια όμορφη έκπληξη, τόσο για εμάς όσο και για αυτούς που επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές στην όμορφη πόλη μας.
 • Ο Δήμος μας προσπαθεί να φωτίσει την πόλη μας καλύτερα από κάθε άλλη φορά.
 • Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, καθημερινά θα ηχούν στους κεντρικούς δρόμους της αγοράς μας.
 • Ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών με την παρέα του θα μας επισκεφτεί και φέτος την πόλη μας.
 • Η πλατεία και η αγορά μας, θα προσπαθήσουμε να θυμίζει ένα Χριστουγεννιάτικο  χωριό, με πολλά δένδρα, σπιτάκια, παραδοσιακό καράβι, παιχνίδια, μουσικές, στολίδια και φωτάκια.
 • Παραμυθάς θα ταξιδέψει τα παιδιά σε φανταστικούς Χριστουγεννιάτικος κόσμους.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια μας αυτή:
 • Φωτίζουμε και στολίζουμε με Χριστουγεννιάτικες νότες τις βιτρίνες των καταστημάτων μας.
 • Δημιουργούμε ένα φιλικό και εορταστικό κλίμα στα μαγαζιά μας με διάφορες πρωτοβουλίες (κεράσματα, εκδηλώσεις, προσφορές κ.ά.).
 • Συμμετέχουμε στην προβολή της χριστουγεννιάτικης βιτρίνας της επιχείρησής μας,  δηλώνοντας συμμετοχή στην παρουσίαση που θα γίνει σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
 • Συμμετέχουμε στο «Βίντεο ευχών» που θα σταλεί από τους Κυπαρίσσιους σε όλον τον κόσμο.
 • «Υιοθετούμε» ένα δέντρο και το στολίζουμε έξω από το μαγαζί μας, το οποίο μετά  τις εορτές το φυτεύουμε για να δημιουργήσουμε το δικά μας δασύλλιο.
 • Αναρτούμε την αφίσα με τις εορταστικές εκδηλώσεις και ενημερώνουμε για αυτές τους πελάτες μας.
 • Η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων θα γίνει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά με τη φωταγώγηση των τριών κεντρικών δένδρων της πάνω πόλης, της κεντρικής αγοράς και της   πλατείας μας, στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
 • Για την υλοποίηση των παραπάνω περιμένουμε τις ιδέες σας και έμπρακτη συμμετοχή σας.
 • Θα υποδεχθούμε το νέο έτος κόβοντας την πίτα του συλλόγου μας στον ετήσιο χορό μας το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 04-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :
Έγκριση της αριθ.873/2017 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με τη φιλοξενία μεταναστών Έγκριση της αριθ.893/2017 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με έκτακτη απολύμανση χώρων και οχημάτων Τροποποίηση προυπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.) Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 – Αποδέσμευση ποσών από απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της Βλάχου Χαρίκλειας του Νικολάου Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του Μαραβέλα Γεωργίου του Δημητρίου Επικύρωση πρακτικού (I) του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Πινακίδων» που αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Τα  παλαιότερα χρόνια οι ελιές ήταν λίγες, το λάδι λιγοστό, το ράβδισμα   ήλιο με ήλιο, και το μεροκάματο χαμηλό...
Όμως με την εξέλιξη, πήγαμε στην άλλη άκρη: παντού ελιές, πολύ λάδι, ηλεκτρικές μηχανές, αλυσοπρίονα,  μέχρι και μεγάλες μηχανές έχουν βρεί, που τινάζουν τις ελιές από τον κορμό !!!
Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια ήρθαν πολλοί ευρωπαίοι φιλέλληνες (Γερμανοί, Δανοί, Άγγλοι, κλπ) που εργάζονται αφιλοκερδώς στο μάζεμα των ελιών, και παίρνουν ως  ανταμοιβή το λάδι τους…
Αυτό που κάνουν, έχει γίνει μόδα, κι έτσι έρχεται το...

                          μοντέρνο μάζεμα ελιών !!
      Η συλλογή των ελιών τα επόμενα χρόνια θα γίνει  γ ι ο ρ τ ή :
● --αντί για 8 ώρες εργασία θα μειωθεί στις 6, στις 5, και θα φτάσει ακόμα και σε  3 ή 4 ώρες (!) , και με χαλαρό ρυθμό!  
● -- Δεν θα δουλεύουν με αέρα ή βροχή ή με βρεγμένο χώμα, αλλά  μόνο τις ηλιόλουστες ημέρες, από Νοέμβρη για αγουρέλαιο, έως και Φλεβάρη για γλυκόλαδο.
● --Η εργασία θα γίνεται ‘μετά μουσικής’. Θα  υπάρχουν συχνά διαλείμματα για καφεδάκι, κρασάκι, λίγη κάνναβη, κουβεντούλα …
● --Αφού θα έχει γίνει τόσο εύκολη αυτή η εργασία, -όπως της αρμόζει-, θα βοηθάνε  όλες τις ηλικίες: από παιδιά έως γέρους!. Θα βοηθάνε και οι μαθητές των σχολείων στις εκδρομές τους,  αλλά και οι υπάλληλοι και οι επαγγελματίες, κι ο Δήμαρχος, κι ο Δεσπότης!  
●--Το ψιλοκάθερο και το κλάδεμα, θα γίνονται με χεροπρίονο, απλό ή πτυσσόμενο. Το κλάδεμα  θα είναι ελαφρύ, οι ελιές θα γίνουν δίπατες,  οι έμπειροι εργάτες θα μαθαίνουν τους νεώτερους. Τα κλαράκια τα κάνουμε δεμάτια , προσάναμμα για το τζάκι, δεν τα καίμε στο χωράφι.
●--Το πρώτο λάδι θα βγαίνει στο χωράφι !, με έναν μικρό αποχυμωτή,  για επιτόπου λαλαγγίτες με φρέσκο λάδι !

Αλλά θα ρωτήσει κάποιος: Αν γίνουν όλα αυτά, πώς θα βγει το μεροκάματο των εργατών. Η ερώτηση είναι λάθος: Πρώτα – πρώτα οι περισσότεροι θα πηγαίνουμε να βοηθάμε ‘δωρεάν’, σαν τους Δανούς, για γυμναστική…  Και δεύτερον, με τις  παραπάνω αλλαγές, θα αυξηθεί η ποιότητα, και τελικά θα ανέβει η τιμή του λαδιού !.

υποσημείωση –πριν  70-80 χρόνια, το λάδι ήταν τόσο λιγοστό, που είχαν δώσει προίκα σε μια κοπέλα μόνο μία (1) μεγάλη ελιά! Που αν έβγαζε κάθε χρόνο 2-3 σακιά, ίσως εξασφάλιζε ένα κιλό λάδι το μήνα, για ολόκληρη την οικογένεια!!!
--Αν κόβαμε 2-3 φορές το χρόνο τα αγριλίδια με το χέρι, δεν θα χρειαζόταν καθόλου κλάδεμα με πριόνι! Ας θυμηθούμε πως οι αρχαίοι έδιναν στους ολυμπιονίκες ένα στεφάνι από αγριλιά, ένα αγριλίδιο. Δεν έκοβαν  κλαδί ελιάς!


                    μοντέρνο οικολογικό  ελαιουργείο !!!
Οι πολύ αρχαίοι Έλληνες , έτρωγαν ωμές τις ελιές, όπως κάνουμε σήμερα με τις χοντροελιές!. Ο βασικός λόγος που αργότερα έβγαλαν το λάδι, είναι για να το εμπορεύονται ως φάρμακο και ως καλλυντικό .  
Στα  αρχαία ελαιουργεία  έ β γ α ζ α ν   τα   κ ο υ κ ο ύ τ σ ι α  από τις ελιές, και πίεζαν την ψίχα σε ένα μηχάνημα, σαν την ‘τσιπουριά’, (όπως έβγαζαν και το μούστο απ τα σταφύλια). Όση ψίχα έμενε, την  έτρωγαν, και τα κουκούτσια  τα έριχναν στη φωτιά για να ζεσταθούν.
Αιώνες αργότερα, βγήκαν τα ‘λιθάρια’, -που κυλούσαν με την βοήθεια των ζώων- , και έλιωναν όλες τις ελιές,  μ α ζ ί   με τα κουκούτσια (!).
Πριν λίγες δεκαετίες  βγήκαν τα ηλεκτρικά και θορυβώδη μηχανήματα, και  υπάρχει σχέδιο της Ευρώπης, στο μέλλον να υπάρχουν μόνον ολίγα τεράστια ελαιοτριβεία ! Όμως το μέλλον δεν βρίσκεται στην εκβιομηχάνιση, αλλά στην μικρή οικολογική ‘χωριάτικη’ παραγωγή. δηλ:

                   πολλά μικρά,  και πρότυπα ελαιουργεία !
●--Ο ελαιουργός γνωρίζει ήδη τον παραγωγό, ώστε να μην έχει ραντίσει με χημικά, ωστόσο πριν βγάλει το λάδι, ελέγχει  πάντα τον καρπό στο χημείο του.
●--Δεν υπάρχουν οι θορυβώδεις μηχανές. Το ελαιουργείο έχει 4-5 επίπεδα !
1. Στο πρώτο επίπεδο, στο ψηλότερο, αδειάζουν τα σακιά με τον καρπό, οι εργάτες κάνουν τη διαλογή, σε μια κυλιόμενη επιφάνεια, και μετά , οι ελιές  πλένονται στο νερό.  Δεν χρειάζεται το ηλεκτρικό αναβατόριο, ούτε το αποφυλλωτήριο, που άλλωστε δεν κάνει καλή διαλογή στον καρπό.
2. Κατόπιν οι ελιές πάνε αυτομάτως στο χαμηλότερο επίπεδο, στον διαχωριστήρα, ένα απλό και φτηνό μηχάνημα, όπου βγαίνει σχεδόν αθόρυβα η ψύχα από τα κουκούτσια.  Τέλος ο σπαστήρας και η ενοχλητική ηχορρύπανση!
3. Η  ψίχα, πηγαίνει αυτόματα στο επόμενο επίπεδο, όπου το πιεστήριο , ένα απλό και σχεδόν αθόρυβο μηχάνημα, βγάζει τον χυμό της ελιάς…
4.  Το ‘λαδόνερο’  πέφτει σε μια δεξαμενή, όπου στο επάνω μέρος  ‘κορφιάζει’ το λάδι ως ελαφρύτερο ,και το λιόζουμο ή ‘κατσίγαρος’ , μένει κάτω…
5.  Το λάδι, ρέει στην επόμενη αίθουσα , σε δεξαμενές, μικρές και μεγάλες. Εκεί γίνεται και η εμφιάλωση , σε μεγάλα ή μικρά δοχεία, από πεντόλιτρα έως μινιατούρες των 50ml. Η ροή του λαδιού γίνεται  χ ω ρ ί ς   μ ο τ έ ρ , αλλά με μια κάνουλα που υπάρχει χαμηλά στις δεξαμενές, ή με ‘σιφωνισμό’,  με διαφανές λάστιχο ½-1 ίντσας, σαν το αλφαδολάστιχο!!.
●--Όση ψίχα μένει, γίνεται ζωοτροφή, και τα κουκούτσια: για σόμπες-τζάκια.
                                         antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr
Υποσημειώσεις:
--Το απόλυτο οικολογικό ελαιουργείο, λειτουργεί με ηλεκτρισμό από ηλιακή-αιολική ενέργεια, ή και χωρίς ηλεκτρισμό (!), μόνο με ανθρώπινη σωματική κίνηση!
--Ο κάθε μικρομεσαίος παραγωγός  μπορεί να βγάζει μόνος του το λάδι του, αρκεί να πάρει το μηχάνημα που χωρίζει την ψίχα απ τα κουκούτσια, και έναν αποχυμωτή!
--Η λέξη ‘ελαιοτριβείο’ είναι λάθος (!), η αρχαία ελληνική λέξη είναι: ελαιουργείο. Υπάρχει ωστόσο μια πολύ ποιητική λαϊκή φράση που δηλώνει αγανάκτηση: αυτά δεν γίνονται σε κανένα λιτρουβιό!

---Ακόμα και τα λιόζουμα, δεν θα τα πετάμε στα χωράφια, διότι έχουν μεγάλη αξία!: έχουν ‘φαινόλες’ με αντιοξειδωτικές ιδιότητες !!

Αλλαγές σε παραβάσεις και πρόστιμα φέρνει ο νέος ΚΟΚ. Ο υπουργός υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, ενημέρωσε το απόγευμα της Παρασκευής (01.12.2017) τους επικεφαλής των θεσμών για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που σχεδιάζει.
Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις για τον νέο ΚΟΚ, καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση για έκπτωση 50%, όταν πληρώνονται οι κλήσεις της τροχαίας εντός 10ημέρου. Παράλληλα με τον νέο ΚΟΚ τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα. Επίσης θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Ειδική παράβαση θα είναι οι χειρονομίες (π.χ. μούντζες) από επαγγελματίες οδηγούς.
Πάντως, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Η συνάντηση Σπίρτζη – Θεσμών αφορούσε το θέμα της παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Η Ενιαία Βάση Δεδομένων

Επίσης ο κ Σπίρτζης τους ενημέρωσε για την Ενιαία Βάση Δεδομένων που δημιουργείται για οχήματα με στοιχεία από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και τη Βάση Δεδομένων για Οδηγούς, οι οποίες θα διασταυρώνονται και θα «επικοινωνούν» μεταξύ τους.

Τα ηλεκτρονικά διόδια

Επίσης, ο υπουργός διευκρίνισε ότι στις αρχές του 2019 θα ξεκινήσει σταδιακά η εφαρμογή των ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τους οδικούς άξονες, που θα χρεώνουν τους οδηγούς ανάλογα με τη χρήση. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΕΙΤΕ μερικά βίντεο από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας για την Γεωργική σχολή, την τοποθέτηση του Στάθη Ανσδρινόπουλου για τον Προυπλογισμό του του Δήμου αλλά και την κριτική που άσκησε ο Σαράντος Κουκούμης...
Με την συνεργασία όλων των φορέων της πόλης, του Δήμου Τριφυλίας, Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων, Σχολείων και του Εμπορικού Συλλόγου ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό & τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης μας!!! Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Το καλύτερο δάπεδο για αυλές, γίνεται με ‘εξάοπα’ τ ο ύ β λ α  βαλμένα σε  ά μ μ ο  ( ή και σε χώμα)  χ ω ρ ί ς   τ σ ι μ έ ν τ ο !
 Είναι πολύ φτηνό, πολύ όμορφο, και πανεύκολο στην κατασκευή.
Δεν πατάς χώμα, λάσπες, ή ακαθαρισίες, και κυρίως απορροφά αμέσως το νερό της βροχής!.  Αλλά δυστυχώς, οι μαστόροι και οι αρχιτέκτονες , μαγεύτηκαν από το τσιμέντο, και ενώ είναι χρήσιμο μόνο για να χτίζεις σπίτι, αυτοί το βάζουν και στα εξωτερικά δάπεδα…
Ας  εξηγήσουμε την   καινοτομία, με απλά λόγια…

πώς τοποθετείται:
πανεύκολα. Απλώς βάζεις προσεκτικά, και δίπλα-δίπλα, τα τούβλα σε διάφορα σχήματα, και τα συνταιριάζεις όσο γίνεται πιο καλά. Αν ένα είναι πιο ψηλά, το ‘χτυπάς’ να ‘κάτσει’. Αν ένα είναι πιο χαμηλά, το ‘σηκώνεις’ απ τα πλάγια με ένα κατσαβιδάκι, και προσθέτεις από κάτω λίγο άμμο ή χώμα.  Χρειάζεται ένα σκεπάρνι , και  λάστιχο με νερό...  
 Είναι εύκολα επισκευάσιμο. Αν χρειαστεί να βγάλουμε ένα ή μερικά τούβλα, εύκολα βγαίνουν, εύκολα ξαναμπαίνουν!!

γιατί  με εξάοπα τούβλα?   πόσο κοστίζουν ?
Υπάρχουν πολλών ειδών τούβλα, συμπαγή ή με τρύπες, μεγαλύτερα ή μικρότερα. Απ’ αυτά που έχουν τρύπες, τα μικρότερα  έχουν το μέγεθος που έχουν οι ‘κυβόλιθοι’, είναι αυτά που έχουν 6 τρύπες, 6 οπές, ‘εξάοπα’. Είναι πολύ γερά, σχεδόν σαν τα συμπαγή. Τοποθετούνται πλαγιαστά ή και ‘όρθια’.  Έχουν διαστάσεις:  6 x 9 x 19.
  Είναι πάμφθηνα, κοστίζουν 10 έως 15 λεπτά το ένα. (δέκα φορές πιο φτηνά από τα συμπαγή). Δηλ. με 7-8 ευρώ φτιάχνεις ένα τετραγωνικό. Έναν χώρο 15 m2 , το φτιάχνεις με 120 ευρώ, και με 3 ώρες εργασία !
Τα τούβλα από πηλό, είναι το καλύτερο οικοδομικό υλικό σε αναλογία χρησιμότητας-τιμής. Είναι 100% φυσικά,χωρίς χημικά πρόσθετα, έχουν καλή μόνωση, διάρκεια ζωής χιλιάδες χρόνια (!), και αντοχή στη φωτιά.

άλλες    χρησιμότητες :
 Αφού κάνει για υπαίθριες αυλές και διαδρόμους , άραγε κάνει και για πλατείες,  μονοπάτια, πεζοδρόμια, για την ορχήστρα ενός θεάτρου, αλλά και για το χώρο που πατούν τα πόδια τους οι θεατές, για ποδηλατόδρομους, για διάδρομους στις παραλίες να περπατάνε όσοι πάνε για μπάνιο (!) , ακόμα και για αγροτικούς δρόμους , αν  περνάνε επάνω ελαφρά οχήματα!!!!

                       γιατί δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα ???
Την μεγάλη ευθύνη την έχουν όλοι όσοι ‘κονομάνε’ απ’ την οικοδομή! :
1. --Οι αρχιτέκτονες-μηχανικοί που από τα πολλά γράμματα, χάζεψε το μυαλό τους, απόδειξη τα σπίτια που σχεδιάζουν…
2. οι ‘μαντράδες’ που έχουν τα οικοδομικά υλικά, και θέλουν να πουλάνε τσιμέντα, ασβέστες, πλακάκια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου,
και 3.  οι μαστόροι, που ακούνε τους τσιμεντομηχανικούς, και ‘ξέχασαν’ την αρχαία αυτή τέχνη!!!
4. 5. 6.-- Φταίνε επίσης οι καθαριομανείς σαλονοκυρίες, που θέλουν η αυλή να είναι ‘λεία’ και ‘πεντακάθαρη’, να μη βγαίνει ούτε λίγο χορταράκι…  Εντέλει φταίμε όλοι μας που έχουμε αποκτήσει φοβία προς τη φύση!!   Φταίει το κόμπλεξ του νεοέλληνα και φαίνεται αυτό στη λέξη ‘τούβλο’ , που έχει αρνητική σημασία, (βλάκας, ‘μαλάκας’), ενώ η λέξη ‘κεραμικό’ έχει θετική σημασία (κάτι ‘ακριβό’, ‘ρωμαϊκό’ ‘κουλτουριάρικο’ , καλλιτεχνικό.). Κι όμως το τούβλο είναι  κεραμικό, είναι το ίδιο πράγμα.  
 Δεν έχουμε εκτιμήσει την αξία των κεραμικών. Ειδικώς σήμερα που είναι πάμφθηνα, καθώς τα φτιάχνουν οι βιομηχανίες με μηχανήματα , ολόιδια, σε καλούπια, ενώ για να φτιάξουν ένα τούβλο οι αρχαίοι έκαναν δεκαπλάσιο κόπο!

και για εσωτερικούς χώρους !!!
Ακόμα πιο καινοτόμο , είναι πως τα μικρά τουβλάκια κάνουν για δάπεδο ακόμα και για εσωτερικούς χώρους !! Ειδικά για ισόγεια σπίτια, για το κατώι, ώστε να έχεις δωρεάν γεωθερμία: ζέστη το χειμώνα, και δροσιά στο καλοκαίρι.  Το απίστευτο είναι πως κάνουν ακόμα και για ορόφους, πάνω στην άμμο, και πάνω στην πλάκα τσιμέντου!. Αλλά ποιός να φτιάξει τέτοια σήμερα ??, όταν όλοι θέλουν πλαστικό παρκέ από ψεύτικο ξύλο, ή πλακάκια, για να  δείχνουν τα ακριβά χαλιά τους..

----ήρθε η εποχή που τα εξάοπα τούβλα θα αντικαταστήσουν πλήρως τους τσιμεντοκυβόλιθους. Το κεραμικό θα πάρει την θέση που του αξίζει στην αρχιτεκτονική.           antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr

υστερόγραφα:
1. Αλλά γιατί τα εξάοπα έχουν διαστάσεις 9x19.? Για να ταιριάζουν όταν τα χτίζουν με τσιμέντο, βάζοντας 2 , σταυρωτά , πάνω σε ένα : 9+9=18 (+ 1cm το τσιμέντο) Πρέπει , λοιπόν, οι κεραμοποιοίες να φτιάξουν εξάοπα με διπλάσιο μήκος απ ό,τι πλάτος, 9x18 , ώστε να ταιριάζουν στην άμμο χωρίς τσιμέντο!!.
2. Το κεραμικό δάπεδο σε άμμο, χωρίς τσιμέντο, έχει κάτι το ‘μαγικό’,  ενθουσιάζονται όσοι το δούν, και πολλοί πέφτουν σ’ ένα μεγάλο λάθος, ένα έγκλημα: το ραντίζουν με χημικά δηλητήρια για να μη βγαίνει χορταράκι!!!  Τους προειδοποιούμε, να μην το κάνουν. Δεν πειράζει  αν βγεί λίγο χορταράκι…